To be a mind.

Mind, mindset, mindfulness, woorden die in het engels refereren naar een gedeelte in onze hersenen, ons lichaam of de geest? Ik vind het lastig om er in het Nederlands een pakkend en goed beschrijvend woord voor te vinden, daarom houdt ik het even bij 'mind' in deze post.

Het is interessant om te onderzoeken is wat een 'mind' nou eigenlijk is. Wie ben jij? Wanneer ben jij jij? Wat ben je zonder je 'mind'? Zelfs psychologen die de wetenschap hiervan bestuderen, hebben moeite deze vraag te beantwoorden. Tenminste volgens Mark Solms, professor aan de Universiteit van Cape Town - in zijn cursus 'What's a mind?'

De inzichten verkregen uit deze cursus willen we graag delen, omdat dit een verlengde is van mindset, neurowetenschap en andere invalshoeken geeft om nog beter te kunnen presteren. Het begint immers allemaal bij jezelf te begrijpen.

In de zoektocht naar wat een 'mind' is en wie of wat er allemaal één heeft, kijken we naar de vier belangrijkste eigenschappen van een mind:

1 Subjectivitet

Ondanks dat de 'mind' iets subjectiefs is, heeft niet alles en iedereen met een subjectief aspect ook een mind. We zouden kunnen zeggen dat de 'mind' een subjectief aspect is van ons lichaam; the being of you. Ons lichaam is dan het objectieve aspect van wie je bent. Maar er is meer dan het bestaan alleen. 'Being' is niet voldoende, een slang of tafel bestaat ook maar heeft geen 'mind'. Dit leidt ons naar het tweede belangrijke aspect van de 'mind', het kunnen voelen van hoe het is om te zijn.

2 Bewustzijn

Het tweede belangrijke aspect om te kunnen definiëren of iets een 'mind' heeft, is bewustzijn. Voelen over iets. Maar wie zegt nou dat een slang of tafel geen gevoel heeft? En wat als we dit hebben kunnen definiëren, dan is er nog de ontdekking van Freud over het 'onbewuste' gedeelte van de 'mind'. Het derde belangrijke aspect van wat een 'mind' is, geeft hier meer verduidelijking over.

3 Intentionaliteit

Naast subjectiviteit (being) en bewustzijn (feeling) is er het aspect van de intentie. De intentie, bewust of onbewust, naar iets of iemand anders toe betekent dat je ergens naar uit kunt gaan of reiken. Een tafel kan dit bijvoorbeeld niet. Zonder dat we een 'mind' typeren als een intuïtieve drive, een soort biologische motiverende kracht, want dit zou leiden tot een mogelijke conclusie dat de 'mind' ons leidt en wij hier geen zeggenschap over hebben. Het volgende en laatste aspect van de 'mind' gaat hier dieper op in.

4 Macht

Ook wel genoemd: eigen wil. De gradatie tot zeggenschap over onze eigen gedachten en gevoelens. Een keuze om iets op een bepaalde manier wel of juist niet te doen, ondanks dat er misschien wel een sterke intentie voelbaar is, maar dat je omwille van de mogelijke gevolgen, bewust kiest voor een andere weg.

Deze prachtige uitkomsten van de onderzoeken van Prof. Solms geven meer duidelijkheid over wat een 'mind' is en dat ieder wezen met een wervelkolom deze 4 aspecten beheerst. Dit geeft ons inzichten over de kracht van onze geest en die van sommige dieren.

Belangrijk is en blijft om dankbaar te zijn voor wat wij als mensen hebben en kunnen en dat het essentieel is om deze 'mind' te voeden met de juiste waarnemingen, gevoelens en gedachten en onze vrije keus uitoefenen om te doen wat het beste is voor onszelf en anderen om ons heen. Het zou leuk zijn om verder te onderzoeken hoe vormbaar onze 'mind' is en welke technieken, coaching of training we hiervoor kunnen inzetten om de kracht van onze geest optimaal te benutten.


 OVERZICHT 

 BERICHTEN