Waarom leven vanuit je kernbehoeften zo belangrijk is

We hebben het hier over de vier temperamenten en hun kracht. Waar onze dominante functie (zie vorige post) een soort innerlijk kompas vormt, gaat het temperament over onze kernbehoeften, waarden en overtuigingen. Deze zijn essentieel in ons leven om het beste uit onszelf en anderen te kunnen halen. Anders gezegd: in welke omstandigheden gedij je het best? En als deze omtstandigheden er niet zijn, wat ervaar je dan?

De geschiedenis

David Keirsey (boek: Please Understand me II) wist als eerste de vier temperamenten te koppelen aan de voorkeurdemensies vanuit ons ActionType. Dit zijn de Vaklui (Artisans), Wachters (Guardians), Idealisten (Idealists) en Rationalisten (Rationalists). Hippocrates, Plato en Aristoteles gingen hem voor in de geschiedenis (al ver voor Christus) met het duiden van de verschillen in onze persoonlijkheden, een indeling die wij vandaag de dag nog gebruiken.

De 4 temperamenten en hun kracht

Zoals je wellicht kunt zien zijn de vier temperamenten verbonden met onze persoonlijke voorkeuren vanuit ActionType®. Ieder temperament bestaat uit 4 typen, elk met overeenkomstige kernbehoeften, waarden en overtuigingen. Het gaat over hoe iemand denkt, voelt, praat en doet, maar ook nodig heeft van zijn/haar omgeving. S. Montgomery beschrijft in zijn boek People Patterns het temperament als: "The inborn, ingrained, factory-installed, hard-wired base of our personality". Om een optimaal prestatie- en ontwikkelklimaat te creëren binnen een team of bijv. gezelschap is het belangrijk de prachtige verschillen te herkennen bij onszelf en de ander, dit te respecteren en aan te moedigen. Doen we dit niet en verkeer je langer in een 'verkeerd' klimaat, dan is dit volgens C. Gustav Jung de snelste weg naar een burnout.

typen en temperamenten.jpg

Hulpvragen om jouw kernwaarden te definiëren zijn:

- Wat heb jij nodig om helemaal jezelf te zijn?

- Wanneer gaat iets jou gemakkelijk af?

- Welke eisen stelt dat aan jouw omgeving?

- Wanneer functioneer jij juist niet lekker?

- Hoe wil je dat anderen jou zien?

- Welke kracht breng jij met jou mee?

- Welke twijfel bezorg jij anderen al snel?

(bron: Totaalcoachen, begeleiden met ActionType®)


 OVERZICHT 

 BERICHTEN